Care-Nature-Logo-fav (1)

OBVESTILO O VARSTVU ZASEBNOSTI

Splošno

Care svetovanje, Jasenka Novak Beguš s.p., Reboljeva ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, obdeluje in hrani, je Care svetovanje, Jasenka Novak Beguš s.p., Reboljeva ulica 11, 1000 Ljubljana.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju je Jasenka Novak Beguš (info@care-nature.si).

Datum objave: 25.5.2018

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Podjetje uporablja osebne podatke za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in dogodkov prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.care-nature.si, se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Podjetje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Spletno mesto www.care-nature.si (in vse z njim povezane samostojne strani) pomaga prilagoditi spletno izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnega mesta. S piškotki ni mogoče zaganjati programov ali dostavljati virusov v računalnik. Piškotki so enolično dodeljeni posamezniku, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za tega posameznika. Njihova uporaba je na spletnem mestu namenjena zlasti izboljšavi vsebin in ponudbe na podlagi analize obiska in priljubljenosti posameznih strani. Če želite, lahko piškotke na svojem računalniku kadar koli onemogočite. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

Pošiljanje povpraševanja

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni kontaktni obrazec, s katerim oddate vaše naročilo na storitev ali prijavo na dogodek. V ta namen podjetje od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek ali naziv
 • e-naslov
 • naslov bivanja
 • datum rojstva
 • telefonska številka (osebna, službena)
 • morebitne podatke o vašem zdravstvenem stanju
 • podatke o vsebini vašega sporočila.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni podjetju se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti podjetja in sicer za odgovor na vaše sporočilo, za pripravo ponudbe, za pripravo naročila ali dogovora termina. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo odgovoriti na sporočilo, poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Prijava na elektronska obvestila

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil, brezplačnih brošur, informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko podjetje preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, prihajajočih dogodkih ter drugih pomembnih novostih, ki so neposredno vezane na podjetje ali naše storitve.

Vaši osebni podatki navedeni ob naročilu na prejemanje obvestil, se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje elektronskih obvestil kadar koli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Podjetje se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo ali preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece
 • sporočila, poslana preko spletne strani, se hranijo trajno
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjene pogodbe se hranijo trajno
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Način varstva vaših podatkov

Podjetje se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Podjetje bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred katerimi koli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V kolikor bodo v bodoče na spletni strani www.care-nature obstajale določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z našim podjetjem, ne prevzemam nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Vaše pravice

Podjetje zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 • Odjava od prejemanja obvestil:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratnem elektronskem obvestilu, ali mi pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: info@care-nature.si.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje)
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.)
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe)
 • omogoči pravico do omejitve obdelave
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Podjetje se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Izključitev odgovornosti

Naša dejavnost ne spada pod uradno priznane organe pomoči posamezniku (psihološke, fizične) in ni kvalificirana za nudenje psihološke pomoči posamezniku, za to so pristojni ustrezni državni organi. V primeru, da sprejmemo elektronsko pošto z vsebino, ki ni v naši pristojnosti in je v pristojnosti tovrstnih državnih organov, bomo tovrstno elektronsko pošto po naši uradni dolžnosti nemudoma posredovali pristojnim organom. To velja za primere elektronske pošte iz katere je razvidno, da je posameznik v labilnem psihološkem stanju in lahko ogroža lastno varnost ali varnost drugih.

Različne oblike svetovanja, izobraževanja, dogodki, tečaji, terapije, članki in storitve objavljene na tej spletni strani ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. V okviru našega podjetja, izvajamo storitve, ki v nikakršni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Svoje izkušnje in znanje, ki smo ga pridobili preko izobraževanj pri različnih avtorjih in programih v Sloveniji in tujini, delimo izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika in v nobenem primeru ne gre za zdraviteljstvo.

Naše različne oblike svetovanja, izobraževanja, dogodki, tečaji, terapije in storitve se izvajajo zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za obisk izobraževanja, svetovanja, katerega koli dogodka, terapije ali storitve v okviru našega podjetja, posameznik v celoti prevzema lastno odgovornost. V primeru dvoma ali so naša svetovanja, izobraževanja, dogodki ali terapije primerni za vas oz. za nekoga, ki je v procesu zdravljenja (fizičnega ali psihološkega) svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom. S prijavo in udeležbo na naše dogodke, izobraževanja ali terapije, se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo. Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika, ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporov

Izjava o varstvu zasebnosti začne veljati 25. maja 2018.

Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki.

Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov info@care-nature.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.

Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije.

Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.

V Ljubljani, 25. maja 2018